instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-03/17 Przędza poliamidowa

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-02/17 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Załączniki w wersji edytowalnej
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych