instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-12/16 Roboty remontowe podłóg w salach: Maliwatt, włóknin, wykończalni i pneumotermiki w budynku Produkcyjno-Magazynowym Instytutu Włókiennictwa przy ul. Brzezińskiej 1/3 w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa wraz z STWiOR
    - Opis techniczny remontu podłóg
    - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
    - Przedmiar
    - Informacja BIOZ
    - Załącznik graficzny nr 1 posadzka w sali Maliwatt
    - Załącznik graficzny nr 2 sala Włóknin 
    - Załącznik graficzny nr 3posadzka w sali wykończalni
    - Załącznik graficzny nr 4 posadzka w sali pneumotermiki

4. Informacja z zebrania Wykonawców
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych