instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-20/15 Przebudowa węzła cieplnego dla potrzeb c.o., c.w.u. i wentylacji oraz montaż instalacji klimatyzacji w budynku Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa - charakterystyka przedmiotu zamówienia 
    - Klimatyzacja
    - Zadanie 2.1
    - Zadanie 2.2
    - Rysunek U-1
4. Załączniki do SIWZ wersja edytowlana
5. Informacja z zebrania wykonawców
6. Przedmiary robót wersja edytowalna
7. Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami
8. Korekta odpowiedzi na zapytanie dotyczące zapisów siwz. Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
9. Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami. Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP 236-19/15 Usługa ochrony obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 i ul. Gdańskiej 118

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
4. Zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące  zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. 
Zapytania oraz wyjaśnienie dotyczące  zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych