instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-07/15 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Terms and conditions of tender - English version
4. Zapytanie oraz wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Zmiana treści specyfikacji isotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu
6. Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych