instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-28/14 Dostawa wyposażenia laboratorium

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik nr 8 do siwz
4. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych