instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-26/14 Chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS wraz z wyposażeniem

Chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS wraz z wyposażeniem

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 i 1A do siwz
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-24/14 Dostawa energii elektrycznej do zakładu przy ul. Brzezińskiej 1/3 oraz przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zapytania oraz wyjaśnienia do siwz
4. Informacja o wyniku postępowania
5. Powtórna informacja o wyniku postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-25/14Włókno poliakrylonitrylowe cięte

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych