instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-22/14 Przędza poliestrowa

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. Informacjia o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-10/14 Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załaczniki 1-6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Załaczniki do charakterystyki przedmiotu zamówienia
5. Informacja z zebrania Wykonawców, Zmiana treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu.
6.Unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-21/14 Przędza poliestrowa

1. ogłoszenie o zamówieniu 
2 siwz
3. unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-18/14 Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych – roboty remontowe pomieszczenia nr 22 Laboratorium BE

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Załaczniki 1 - 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki 6.a.1 - 6.a.5 - Projekty budowlane 
4. Załaczniki 6.b.1 - 6.b.2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
5. Załaczniki 6.c.1 - 6.c.4 - Przedmiary
6. Informacja z zebrania na budowie
7. Informacja o wyniku postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-17/14 Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Ogłoszenie dodatkowych informacji
3. Siwz
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych