instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-20/14 Kompleksowa analiza rynku dla materiałów i technologii opracowanych w ramach projektu POIG 01.03.01-00-006/08 Envirotex pt. Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Załaczniki 2-6 do siwz w wersji edytowalnej
4. Zapytania oraz wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
5. Informacja o wyniku postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-16/14 Włókno polipropylenowe cięte kolorowe

1 ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-15/14 Włókno poliestrowe cięte dwuskładnikowe

1. ogłoszenie o zamówieniu 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-14/14 Wodna dyspersja sadzy

1. ogłoszenie o zamówieniu 
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-13/14 Przędza poliamidowa

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. unieważnienie postępowania


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych