instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-12/14 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 (A/B) do SIWZ - arkusz rzeczowo-cenowy 
4. Treść zapytania oraz wyjaśnienie zapisów SIWZ
5. Treść zapytania oraz wyjaśnienie zapisów siwz 2
6. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana zapisów siwz i zmiana treści ogłoszenia
7. Informacja o wyborze najkorzystniej oferty część I zamówienia
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część II zamówienia


więcej...
 
KF/ZP-236-03/14 Usługi rzecznika patentowego na potrzeby realizacji projektu POIG 01.03.02-10-064/11 Uzyskanie ochrony patentowej na technologie nowej generacji włókienniczych materiałów barierowych, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskieg

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. załączniki nr 2 - 6b do siwz w wersji edytowalnej
5. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  zapisów siwz 
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zapisów siwz 2
7. Informacja o wyniku postępowania
8. Powtórna informacja o wyniku postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-07/14 Przędza poliamidowa

1.ogłoszenie o zamówieniu
2.siwz
3.unieważnienie postępowania 


więcej...
 
KF/ZP-236-08/14 Dostawa energii elektrycznej do zakładu przy ul. Gdańskiej 118 w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zapytania wraz z wyjaśnieniami treści siwz
4. Zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści siwz 2. 
5. Informacja o wyniku postępowania


więcej...
 
KF/ZP- 236-05/14 Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wyjasnienia oraz zmian treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych