instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-59/13 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Arkusz rzeczowo-cenowy
4. Arkusz rzeczowo-ocenowy wersja edytowalna
5. Zmiana treści SIWZ
6. Ogłoszenie o zmainie ogłoszenia
7. Informacja o unieważnieniu postępowania 


więcej...
 
KF/ZP-236-57/13 Przędza poliestrowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3 unieważnienie postępowania

 


więcej...
 
KF/ZP-236-60/13 Wycena znaku towarowego UV STOP® opracowanego w ramach projektu POIG 01.03.01-00-006/08 ENVIROTEX pt. Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska współfinansowanego ze środków Europej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki nr 2-6 do siwz w wersji edytowalnej
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-56/13 Przebud. pom. stacji transformat. SN/nn nr 5 oraz przyłącza kablowego SN-15 kV do bud. prod.-mag. w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3, przyłącza kablowego nn-0,4 kV oraz kanalizacji teletech. między bud. przy ul. Brzezińskiej 1/3 i 5/15

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki nr 6 a, b, c i d do siwz
4. Wyjaśnienia treści siwz. Informacja z zebrania na budowie
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 


więcej...
 
KF/ZP-236-55/13 Przędza poliestrowo-bawełniana

1. ogłoszenie o zamówieniu
2 siwz
3. unieważnienie postępowania


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych