instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-52/13 Usługa odbioru różnych rodzajów odpadów powstających na terenie Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-54/13 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-53/13 Folia polietylenowa wykonana z granulatu pierwotnego

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-44/13 Dostawa odczynników laboratoryjnych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zapytanie oraz wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- zmiana terminu składania ofert
5. Zapytania, wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ
6. Zmodyfikowany Arkusz rzeczowo-cenowy 
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP-236-49/13 Zestaw pomiarowy do badania tłumienności materiałów w zakresie pola bliskiego

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-51/13 Wyłonienie rzecznika patentowego do przygotowania, dokonania i obsługi zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP dotyczących rozwiązań w zakresie włókiennictwa i nanotechnologii włókienniczych, opracowanych w ramach projektu klucz

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.SIWZ
3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-45/13 Wycena rynkowa wytypowanych rezultatów projektu przewidzianych do komercjalizacji.

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. załączniki do siwz
4.informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
5. Informacja o dokonaniu powtórnego wyboru najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych