instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-32/13 Dostawa materiałów biurowych, papieru

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. wyjaśnienie oraz zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia. zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
4. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-40/13 Dostawa odczynników laboratoryjnych

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. zał. nr6
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP-236-39/13 Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) z atomizacją płomieniową, piecem grafitowym wraz z autosamplerem do pieca grafitowego oraz systemem generacji wodorków

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-37/13 Włókno polipropylenowe cięte

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-36/13 Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-34/13 Audyt zewnętrzny

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wersji edytowalnej.
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-33/13 Włókno poliakrylonitrylowe cięte

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-35/13 Włókno poliestrowe cięte

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o  wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych