instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-29/13 Przebudowa pomieszczenia 37A dla potrzeb montażu agregatów do wytwarzania wielowarstwowych wyrobów włókienniczych z udziałem superabsorbentów w budynku produkcyjno-magazynowym w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ - Charakterystyka przedmiotu zamówienia
4. Informacja o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej

 


więcej...
 
KF/ZP-236-26/13 Włókno metaaramidowe

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
FK/ZP-236-28.13 Roboty remontowe w pomieszczeniu nr 2 i 3 w zespole pomieszczeń nr 111 w Zakładzie Naukowym Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych w budynku laboratoryjnym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 118.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 6 do SIWZ - Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-27/13 Przędza Viskoza FR50% Meta Aramid 50%

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej ofety


więcej...
 
KF/ZP-236-25/13 Przyłączenie urządzeń do pary technologicznej w budynku produkcyjno-magazynowym w Łodzi, przy ul. Brzezińskiej 1/3

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał nr 6 do SIWZ - Charakterystyka Przedmiotu Zamówienia
4. UWAGA: Wyjaśnienie treści Specyfikacji istatnych warunków zamówienia, zmiana treści Spefikacji istotnych warunków zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu
5. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
6.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
7. Informacja o wykluczeniu Wykonawacy oraz wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-24/13 Włókno poliestrowe cięte

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacja o wykluczeniu wykonawcy, informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych