instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-23/13 Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1 ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-21/13 Dostawa przyrządu do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN 31092:1998

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych