instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-19/13 Sukcesywna dostawa wodnej dyspersji sadzy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-20/13 Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP- 236-16/13 Dostawa włókniny PES wytwarzanej metodą igłowania wodnego

1.ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-17/13 Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-15/13 Wycena rynkowa wytypowanych rezultatów projektu przewidzianych do komercjalizacji

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
4. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych