instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-136-13/13 Usługa audytu zewnętrznego projektu "Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska" Nr POIG.01.03.01-00-006/08 (ENVIROTEX) współinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Ro

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej
4 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-14/13 Zestaw do chłodzenia oparami ciekłego azotu dla różnicowego kalorymetru skaningowego DSC Exstar 6200 SII Nano Technology

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-11/13 Usługa wykonania wyceny:Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2

1. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. ZAŁACZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ
4. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA-ZADANIE NR 2
5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- ZADANIE NR1


więcej...
 
KF/ZP-236-12/13 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1.ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych