instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-10/13 Azotan srebra

1.ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze zmianą ogłoszenia
o zamówieniu
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych