instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-42/12 Usługa ochrony obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 i ul. Gdańskiej 118

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-37/12 Usługa zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania różnych rodzajów odpadów powstających na terenie Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki do Specyfikacji w wersji edytowalnej
4. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
5. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr 2
6.
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
7.Informacja o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
8. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW ORAZ ODRZUCENIA OFERTY
9.Informacja o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-41/12 Dostawa przędzy wełnianej merynosowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-40/12 Analizator wielkości cząstek z wyposażeniem

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych