instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-34/12 Analizator termograwimetryczny TGA

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-33/12 Roboty budowlane w budynku produkcyjnym zlokalizowanym na nieruchomości w Łodzi, ul. Brzezińska1/3

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik 5a - 5e do SIWZ 
4. Zmiana treści załącznika 5d do siwz
5. Informacja z zebrania na budowie wraz z wyjaśnieniem treści SIWZ
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych