instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-31/12 Dostawa urządzenia do dozowania proszków SAP (superabsorbentów)

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-30/12 Zaprojektowanie i wykonanie agregatu do wytwarzania wielowarstwowych wyrobów włókienniczych z udziałem superabsorbentów

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 1
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2
5. Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu
6. Wyjaśnienia oraz zmiana treści siwz
7. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-32/12Sukcesywna dostawa folii polietylenowej wykonanej z granulatu pierwotnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych