instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-28/12 Obsługa finansowa projektu POIG 01.03.01-00-006/08 Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska - ENVIROTEX

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-29/12 Laboratoryjna napawarka dwuwałowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-27/12 Sukcesywna dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do realizacji projektu Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze - NANOMITEX

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał acznik nr 5 do siwz (w wersji edytowalnej)
4. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych