instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-23/12 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-24/12 Dostawa przędzy wełnianej merynosowej

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-22/12 Dostawa włókna poliestrowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-20/12 Obsługa finansowa projektu NANOMITEX

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
3. ZAŁACZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ
4. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-15/12 Badanie właściwości mikrobiologicznych modyfikowanych bioaktywnie materiałów włókienniczych w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-004/08

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych