instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-16/12 Wodna dyspersja sadzy

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-19/12 Dostawa włókna poliakrylonitrylowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Dpecyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-17/12 Aparatura do pomiaru czasu zaniku metodą wyładowań koronowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-18/12 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego kolorowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-14/12 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-13/12 Sukcesywna dostawa włókna poliestrowego ciętego dwuskładnikowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu|
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych