instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-07/12 Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 
KF/ZP-236-06/12 Aparat do przyspieszonych badań starzeniowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
4. Wyjaśnienie I oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.
5. Sprostowanie do wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wyjaśnienie II oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.
7. Wyjaśnienie III oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych