instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-05/12 Sukcesywna dostawa środka wiążącego - wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 
KF/ZP-236-04/12 Dostawa włókna poliestrowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Ujednolicony tekst specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych