instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-03/12 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-02/12 Dostawa odczynników laboratoryjnych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik nr 5 do siwz - Charakterystyka przedmiotu zamówienia (arkusz rzeczowo-cenowy)
4. Informacja o odrzuceniu oferty oraz wyborze oferty najkorzystniejszej


więcej...
 
KF/ZP-236-01/12 Dostawa materiałów biurowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załacznik na 1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia - arkusz rzeczowo-cenowy
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych