instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-41/11 Remont dachu hali produkcji doświadczalnej (część IW) w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, ul. Brzezińska 1/3

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - remont dachu hali produkcji doświadczalnej w  
    Instytucie Włókiennictwa w Łodzi
4. Przedmiar remontu dachu hali (część IW)
5. Informacja z zebrania na budowie
6. Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu
7. Informacja o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-42/11 Analiza jakościowa i ilościowa fazy naniesionej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-37/11 Usługa audytu zewnętrznego projektu "Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze" NANOMITEX, realizowanego w ramach POIG,

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-39/11 Polimer superabsorpcyjny SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych