instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-28/11 Budowa stacji transformatorowej wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi, il. Gdańska 118

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA wraz z załącznikami
3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
5. INFORMACJA Z ZEBRANIA NA BUDOWIE
6. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 0RAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  -  wraz z załącznikiem
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP- 236-31/11 Dostawa włókniny PES wytwarzanej metodą igłowania wodnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjasnienie oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-30/11 Dostawa sprzętu komputerowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-29/11 Wodna dyspersja sadzy

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych