instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-22/11 Dostawa przędzy metaparaaramidowej NOMEX III

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o drzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

 


więcej...
 
KF/ZP-236-21/11 Dostawa przędzy tkackiej bawełnianej 100%

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3 Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-17/11 Sukcesywna dostawa włókniny PES wytworzonej metodą igłowania wodnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunkow zamówienia
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treśći siwz
4. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-18/11 Sukcesywna dostawa włókna poliestrowego dwuskładnikowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (druk oferty i oświadczeń)
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-16/11 Dostawa przędzy metaparaaramidowej NOMEX III

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-15/11 Dostawa przędzy tkackiej bawełnianej 100%

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-14/11 Dostawa środka wiążącego-wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych