instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-13/11 Dostawa środka wiążącego-wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
KF/ZP-236-12/11 - Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w formie edytowalnej (druk oferty i oświadczeń)
4. Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-09/11 - Usługa transportu zewnętrznego na tereniecałego kraju

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ
3. Wyjaśnienie treści SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-11/11 -Dostawa przędzy poilestrowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-10/11 - Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie modelowej komory do bezściekowej i niskotemperaturowej obróbki włókien celulozowych utleniającymi środkami chemicznymi w fazie gazowej (waporyzowanym nadtlenkiem wodoru)

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych