instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF/ZP-236-07/11- Dostawa przędzy tkackiej bawełnianej: Zad.nr 1: Przędza tkacka Bawełniana 100% czesana, Zad. nr 2: Przędza tkacka bawełniana 100%

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ


więcej...
 
KF/ZP-236-08/11 - Przędza tkacka poliestrowa texturowana szczepiana 100%

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


więcej...
 
KF/ZP-236-06/11 Dostawa włókna poliakrylonitrylowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF-ZP-236-05/11 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego kolorowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzysatniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP-236-01/11 Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie modelowej komory do bezściekowej i niskotemperaturowej obróbki włókien celulozowych utleniającymi środkami chemicznymi w fazie gazowej (waporyzowanym nadtlenkiem wodoru)

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu
5. Wykluczenie Wykonawcy, odrzucenie oferty oraz unieważnienie postępowania


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych