instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KF-ZP-236-04/11 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego kolorowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


więcej...
 
KF-ZP-236-03/11 Dostawa włókna wiskozowego ciętego

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-02/11 Dostawa odczyników laboratoryjnych oraz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacjia istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik nr 5 do SIWZ - arkusz rzeczowo-cenowy (charakterystyka przedmiotu zamówienia)
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu
7. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ - arkusz rzeczowo-cenowy (charakterystyka przedmiotu zamówienia) - podczas wypełniania należy uwzględnić również odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych