instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-43/10 Dostawa artykułów elektroinstalacyjnych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załacznik nr 5 do SIWZ arkusz rzeczowo-cenowy (charakterystyka przedmiotu zamówienia)
4. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-46/10 Dostawa włókna poliakrylonitrylowego ciętego

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
KZP-236-47/10 Dostawa polimeru superabsarpcyjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-45/10 Dostawa włókna wiskozowego ciętego

1.Ogłoszenie o zamówieniu.
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
KZP-236-44/10 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - arkusz rzeczowo cenowy                                                 - Załącznik nr 1 do Umowy KZP-237-44/10
4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
5. Wyjaśnienie treści SIWZ - 1
6. Wyjaśnienie treści SIWZ - 2
7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-42/10 Usługa audytu zewnętrznego w projekcie kluczowym

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-40/10 Dostawa włókna poliestrowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
KZP-236-41/10 Dostawa urządzenia powlekającego z wyposażeniem

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych