instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-37/10 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do umowy
4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
5. Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-38/10 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik nr 5 do siwz - Charakterystyka przedmiotu zamówienia (arkusz rzeczowo-cenowy)
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiana tresci ogłoszenia o zamówieniu
7. Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-39/10 Dostawa przędzy dziewiarskiej meta aramidowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze njkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-35/10 Dostawa urządzenia powlekającego typu ramkowego z wyposażeniem

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-33/10 Dostawa przędzy meta Aramid 95% + para Aramid 5%

1. Ogłoszenie ozamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-34/10 Dostawa zestawu aparatury do badań obecności związków szkodliwych i produktów rozpadu substancji chemicznych w wyrobach włókienniczych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załacznik nr 1 do siwz wraz formularzem 1A i 1B oraz załącznik nr 5 do siwz w wersji edytowalnej
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-28/10 Audyt zewnętrzny projektu kluczowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjasnienia oraz zmiana tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Załacznik nr 2 wraz z formularzem 2A, załacznik nr 5 oraz nr 6 w wersji edytowalnej
6. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania   


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych