instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-31/10 Dostawa urządzenia do badania właściwości uciskowych pończoszniczych wyrobów medycznych

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania.


więcej...
 
KZP 236-30/10 Dostawa włókniny PES wytworzonej metodą igłowania wodnego

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-19/10 Robota budowlana Zad. 1: Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb: - Laboratorium Mikrobiologicznego, - Laboratorium Mikrobiologicznego - poziom II-go p., -Laboratorium Mikrobiologicznego - poziom III-go p., w budynku w budynku IW w Łodzi prz

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Załącznik nr 5 do siwz
4. Informacja z zebrania Wykonawców wraz z odpowiedziami na postawione pytania
5. Informacja o wykluczeniu Wykonawców, odrzuceniu oferty oraz wyborze najkorzystniejszej ofery


więcej...
 
KZP-236-32/10 Dostawa elektronowego mikroskopu skaningowego z oprzyrzadowaniem

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-29/10 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-22/10 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3 Arkusz rzeczowo-cenowy (załacznik nr 5 do SIWZ)
4 Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-24/10 Wodna dyspersja sadzy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-25/10 Dostawa przędzy poliestrowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-26/10 Dostawa folii polietylenowej wykonanej z granulatu pierwotnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamaówienia
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-27/10 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych