instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-23/10 Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych oraz laptopa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-21/10 Dostawa środka wiążcego-wodnej dyspersji pomiaru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-20/10 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-18/10 Dostawa włókna poliestrowego ciętego dwuskładnikowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zmiana treści SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-14/10 Dostawa zestawów komputerowych stacjonarnych oraz laptopa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
4. Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych