instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-16/10 Dostawa środka wiążącego - wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Informacja o wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-15/10 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP
Zadanie nr 1. Polimer superabsorpcyjny z dodatkiem inhibitora korozji
Zadanie nr 1. Polimer superabsorpcyjny bez dodatku inhibitora korozji 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-12/10 Dostawa urządzenia do ciągłego procesu nanoszenia powłok metodą magnetronową

1. Ogłoszenie o zamówieniu 
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych