instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-09/10 Dostawa spektrofotometru odbiciowego o geometrii 45/0

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Wyjaśnienie treści SIWZ
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-10/10 Usługa badawcza dotycząca opracowania metodyki inkorporacji reaktywnych absorberów UV w strukturę materiałów włókienniczych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KZP-236-11/10 Usługa dotyczaca wykonania audytu zewnętrznego projektu kluczowego Envirotex "Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska"

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-13/10 Dostawa stanowiska do badania temperatury topnienia włókien ze stołem grzejnym wraz z systemem komputerowej rejestracji i analizy obrazu

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych