instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu na dostawę włókna poliakrylonitrylowego ciętego, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP - znak sprawy KZP 235-06/10

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załączniki do ogłoszenia o przetargu
    a) oferta
    b) projekt umowy
    c) warunki przetargu
3. Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania


więcej...
 
Ogłoszenie oprzetargu na dostawę włókna poliestrowego ciętego dwuskładnikowego, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy PZP - znak sprawy KZP 235-05/10

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załączniki do ogłoszenia o przetargu
    a) oferta
    b) projekt umowy
    c) warunki przetargu
3. Informacja o zamknięciu przetargu

 


więcej...
 
Ogłoszenie o przetargu na usługę transportową zewnętrzną na terenie całego kraju, do którego nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych - znak sprawy KZP 235-04/10

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załączniki do ogłoszenia o przetargu
    a) oferta
    b) projekt umowy
    c)  warunki przetargu   
3. Odpowiedzi na pytania
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
Ogłoszenie o przetargu na dostawę bonów towarowych do którego nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych - znak sprawy KZP 235-03/10

1. Ogłoszenie o przetargu
2. Załączniki do ogłoszenia o przetargu
    a) oferta
    b) wykazpunktów handlowo-usługowych w których można realizować Bony
    c) wzór umowy
3. Załącznik do ogłoszenia o przetargu - Warunki przetargu
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-08/10 Dostawa pralnicy laboratoryjnej spełniającej wymagania normy europejskiej EN ISO 6330:2000/A1:2009

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zapytanie
4. Informacja o wyborze najorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych