instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

KZP-236-06/10 Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - arkusz cenowo-rzeczowy.
4. Zapytania
5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Zmieniona charakterystyka przedmiotu zamówienia - arkusz cenowo-rzeczowy.
7. Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
KZP-236-05/10 Dostawa pralnicy laboratoryjnej spełniającej wymagania normy europejskiej EN ISO 6330:2000/A1:2009

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4 Informacja o unieważnieniu postępowania


więcej...
 
KZP-236-04/10 Dostawa spektrofotometru UV-VIS

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SWIZ
3. Zapytanie 1,2
4. Zapytanie 3
5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 
KZP-236-01/10 Usługa badawcza dotycząca wykonania analiz mikrostruktury przy wykorzystaniu SEM i TEM w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-006/08 „Barierowe materiały nowej generacji chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KZP-236-02/10 Usługa badawcza – badanie i ocena właściwości ekranujących przed PEM wielowarstwowych materiałów włókienno - tworzywowych w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-004/08 „Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze̶

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych