instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-54-09 Dostawa włókna polipropylenowego ciętego

!. Ogłoszenie ZP-54-09
2. Siwz ZP-54-09
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-52-09 Roboty budowlane: Zad. nr 1:Remont pom. produk. (plecionkarki) przy ul. Brzezińskiej 1/3 w Łodzi, Zad. nr 2: Naprawa instal. odgrom. dachu i wyk. instal. antyoblodzeniowej rynien- ul. Brzezińska 5/15, Zad. nr 3: Oświetlenie terenu - rem. inst.- u

1. OGŁOSZENIE
2. SIWZ
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
4. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1
5. INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE
    NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERY - ZADANIE NR 2 i 3


więcej...
 
ZP-53-09 Dostawa przędzy Meta Aramid 95%+Para Aramid 5%

1. Ogloszenie
2. Siwz

3. Informacja o wyborze najkorzystrniejszej oferty


więcej...
 
ZP-50-09 Usługa badawcza - badanie i ocena właściwości antybakteryjnych i antygrzybiczych nano- i submikro – produktów funkcjonalnych i wyrobów włókienniczych, w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-004/08 „Funkcjonalne nano- i mikrom

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Wyjaśnienia treści siwz.
4. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych