instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-47-09 Usługa badawcza - ocena zawartości triclosanu w wyrobach z mikrosferowymi nośnikami triclosanu

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania.


więcej...
 
ZP-48-09 Dostawa przędzy Meta Aramid 100% 20 tex x 2, kolor carny

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 
ZP-44-09 Roboty budowlane - Budowa kancelarii tajnej w budynku przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych