instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-41-09 Usługa badawcza dotycząca opracowania kryteriów oceny barierowości przed promieniowaniem UV materiałów włókienniczych przeznaczonych do budownictwa i wyposażenia wnętrz w ramach projektu kluczowego POIG.01.03.01-00-006/08

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-38-09 Roboty budowlane: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Instytutu przy ul. Brzezińskiej 5/15 w Łodzi, w zakresie elewacji południowej i stropodachu, Zadanie nr 2: Modernizacja zagospodarowania terenu przed budynkiem Instytutu przy ul. Brzezińsk

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 i 2 - Załącznik nr 4 do SIWZ
4. ZMIANA TREŚCI SIWZ - zadanie nr 2
5. ZMIANA TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
6. PRZEDMIAR - ROBOTY DODATKOWE - ZADANIE NR 1 - STRONY 1-10
7. PRZEDMIAR - ROBOTY DODATKOWE - ZADANIE NR 1 - STRONA 11
8. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
9. INFORMACJE Z ZEBRANIA NA BUDOWIE
10. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2
11. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1


więcej...
 
ZP-40-09 Kompleksowa obsługa kopiarko-drukarki Konica Minolta

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-39-09 Dostawa kompaktowego spektrometru FTIER z przystawką mikroskopową i fotoakustyczną

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-37-09 Kompleksowa obsługa kopiarko-drukarek

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. SIWZ.
3. Informacja o wykluczeniu i wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
 
ZP-36-09 Dostawa włókna poliestrowego ciętego

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych