instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-29-09 Roboty budowlane Zadanie nr 1: Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Technik Spektroskopowych - poziom I piętra budynku przy ul. Gdańskiej 118, Zadanie nr 2: Wykonanie instalacji elektrycznej w magazynie PH w budynku p

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1   - załącznik nr 6 do SIWZ
    a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
    b) Przedmiar - "Kosztorys nakładczy do projektu budowlanego"
    c) Projekt budowlany 
    d) Rysunki do projektu 
4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 2 - załącznik nr 6  do SIWZ
    a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
    b) Przedmiar - "Kosztorys nakładczy"
    c) Projekt budowlano - wykonawczy
    d) Rysunki do projektu budowlano - wykonawczego
5. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZADANIE NR 2
6. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
7. Informacja o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
ZP-32-09 Dostawa komputerów, drukarek i oprogramowania

1. Ogłoszenie o zamówienie.
2. Siwz.
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
więcej...
 
ZP-26-09 Dostawa polimeru superabsorbcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Siwz.
3. Informacja o wybrze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-30-09 Dostawa przędzy poliestrowej z włókien ciętych, trudnozapalnej

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-27-09 Dostawa bonów towarowych o wartości nominalnej 175 000,00 zł.

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
4. Rozstrzygnięcie protestu
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-28-09 Dostawa szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 4 do SIWZ
4. Zmiana treści siwz nr 1.
5. Zmiana treści siwz nr 2.
6. Poprawiony arkusz cenowo-rzeczowy - załącznik nr 4 do siwz
7. Przedłużenie terminu składania ofert.
8. Wyjaśnienie treści siwz.
więcej...
 
ZP-23-09 Dostawa środka wiążącego-wodnej dyspersji polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie ZP-23-09
2. Siwz ZP-23-09
3. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym
4. Kopia protestu
5. Przedłużenie terminu składania ofert
6. Rozstrzygnięcie protestu
7. Zmiana treści siwz
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych