instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-25-09 Dostawa stanowiska do wytwarzania prób tkanin

1. Ogłoszenie o zamówieniu.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. Wyjaśnienia.
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej...
 
ZP-24-09 Dostawa odczynników laboratoryjnych

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 4 do SIWZ -arkusze rzeczowo-cenowe.
4. Wyjaśnienia tresci siwz nr 1.
5. Przedłużenie terminu składania ofert.
6. Wyjaśnienie treści SIWZ nr 2.
7. Ujednolicony arkusz rzeczowo-cenowy Pakiet 11.
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
ZP-19-09 Dostawa analizatora termicznego DSC

1. OGŁOSZENIA O ZAMOWIENIU
2. SIWZ
3. Zapytanie nr 1 do siwz
4. Wyjaśnienia do zapytania nr 1
5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


więcej...
 
ZP-21-09 Dostawa zestawu do pomiaru w zkresie podczerwieni

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
3. Zapytanie nr do siwz
4. Wyjaśnienia do zapytania nr 1 do siwz
5. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
więcej...
 
ZP-20-09 Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

1.Siwz ZP-20-09
2. Załącznik nr 2 do siwz
3. Ogłoszenie ZP-20-09
4. Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-18-09 Dostawa spektrometru WDS z pseudokryształem

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
więcej...
 
ZP-17-09 Dostawa zestawu spektrometru Ramana z mikroskopem

1. Ogłoszenie o zamówieniu (tekst jednolity.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tekst jednolity).
3. Informacja o tekście jednolitym.
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
5. Ogłoszenie i siwz w wersji oryginalnej (przed zmianą).
6. Wyjaśnienie treści i zmiana treści siwz.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
ZP-14-09 Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu magazynu PH w budynku przy ul. Brzezińskiej 1/3

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
    a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, 
    b) Przedmiar
3. Wyjaśnienie treści SIWZ.
4. ZMIANA TREŚCI SIWZ.
5. Informacja o wykluczeniu, odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych