instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-16-09 Dostawa przędzy 100% bawełna 25x1 tex

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
2. SIWZ
więcej...
 
ZP-12-09 Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju

I. Ogłoszenie
2. Siwz

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-09-09 Rozstrzygnięcie protestu

ZP-09-09 Rozstrzygnięcie protestu
więcej...
 
ZP-13-09 Dostawa przędzy zgrzebnej 100% bawełna 25x1 tex

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
więcej...
 
ZP-11-09 Dostawa maszyny wytrzymałościowej

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Siwz
3. Wyjaśnienia i zmiana treści siwz
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-06-09 Dostawa folii polietylenowej

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
3. Wyjaśnienie treśći siwz
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-10-09 Dostawa włókna poliakrylonitrylowego ciętego

1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-08-09 Dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-09-09 Dostawa środka wiążącego-wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego

1. Ogłoszenie
2. Siwz
3. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu Nr 1
4. Wyjaśnienia do treści siwz
5. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku protestu Nr 2
6. Roztrzygnięcie protestu nr 1
7. Rozstrzygnięcie protestu nr 2
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-07-09 Dostawa środka wiążącego-wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego

1.Ogłoszenie
2. Siwz
3. Sprostowanie treści siwz
4. Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
5. Wyjaśnienie tresci siwz i rozstrzygnięcie protestu.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych