instytut włókiennictwa
 
polski   english
Zakończone zamówienia publiczne

ZP-46-08 - Informacja o Unieważnieniu Postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania
więcej...
 
ZP-47-08 - Dostawa i montaż mebli i szaf biurowych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 do SIWZ

4. Sprostowanie treści siwz

5. Informacja o wykluczeniu, odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
ZP-48-08 - Dostawa systemów operacyjnych i licencji na pakiet biurowy.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Siwz.

3. Zmiana treści siwz.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 1

5. Informacja0 odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr 2 - data zamieszczenia 14.01.2009 r.

 


więcej...
 
ZP-45-08 - Roboty budowlane: Rozbiórka budynku dawnej pralni wraz z pracami uzupełniającymi - ul. Gdańska 118 w Łodzi.

Rozbiórka budynku dawnej pralni wraz z pracami uzupełniającymi - ul. Gdańska 118 w Łodzi.

1. Ogłoszenie

2. Siwz

3. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

 

3. Przedmiary

4. Stwiorb

5. Projekt część I 

6. Projekt część II

7. Decyzja o udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę

8. Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i treści siwz.

9. Informacja o odrzuceniu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.


więcej...
 
ZP-43-08 - Informacja o wyborz najkorzstniejszej oferty


więcej...
 
ZP-44-08 - Dostawa pakietów oprogramowania

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedmiot i zakres zamówienia:

Zadanie nr 1: Dostawa pakietu oprogramowania administracyjnego do inwentaryzacji i zarządzania komputerami w sieci lokalnej (1 egz. + 4 stanowiska).

Zadanie nr 2: Dostawa oprogramowania graficznego CAD (1 szt.) i oprogramowania graficznego (3 szt.).

2. Siwz.

3. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zadanie nr 2 - zamieszczona w dn. 5.12.2008 r.

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 1.

5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zadanie nr 2.


więcej...
 
ZP-41-08- Informacja o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


« Powrót do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych