instytut włókiennictwa
 
polski   english
Aktualne zamówienia publiczne

KF/ZP-236-03/17 Przędza poliamidowa

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz


więcej...
 
KF/ZP-236-02/17 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. Załączniki w wersji edytowalnej
6. Informacja z otwarcia ofert


więcej...
 
KF/ZP-236-01/17 Włókno poliestrowe cięte

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. JEDZ wersja edytowalna - załącznik nr 2 do SIWZ 


więcej...
 
KF/ZP-236-22/16 Włókno poliestrowe cięte dwuskładnikowe

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. JEDZ wersja edytowlana - załącznik nr 2 do SIWZ 
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ WŁÓKNA POLIESTROWEGO CIĘTEGO
 DWUSKŁADNIKOWEGO
7. 
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


więcej...
 
KF/ZP-236-20/16 Wodna dyspersja sadzy

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. SIWZ - English version
4. JEDZ - wersja edytowalna załącznika nr 2 do SIWZ
5. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 


Przejdź do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych