instytut włókiennictwa
 
polski   english
Aktualne zamówienia publiczne

KF/ZP-236-14/18 Wodna dyspersja sadzy

1. ogłoszenie o zamówieniu 
2. SIWZ


więcej...
 
KF/ZP-236-13/18 Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-11/18 Włókno poliestrowe cięte

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3 załączniki do siwz wersja edytowalna 
4  Informacja z otwarcia ofert


więcej...
 
KF/ZP-236-10/18 Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Termin składania i otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 26.02.2018 r.

4. Zapytania oraz wyjaśnienia do SIWZ
5. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
6. informacja z otwarcia ofert
6a informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-09/18 Przędza poliamidowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zmiana treści SIWZ
4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
5. Informacja z otwarcia ofert
6. unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-08/18 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ 
3. SIWZ wersja angielska
4. informacja z otwarcia ofert 
5. informacja o wyborze oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-07/18 Budowa węzła cieplnego wraz z instalacjami c.o. i c.t. oraz budowa wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z centralami grzewczo – wentylacyjnymi w pomieszczeniach budynku Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 5 450 000,00 zł brutto

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa
4. Załączniki do SIWZ
5. Informacja z zebrania wykonawców
6. Zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ

   Formularz oferty - zmodyfikowany

7. Informacja z otwarcia ofert
8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


więcej...
 
KF/ZP-236-06/18 Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz wewnętrzną instalacją pary technologicznej w budynku Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 615 000,00 zł brutto

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Dokumentacja projektowa
4. Załączniki do SIWZ
5. Informacja z zebrania wykonawców
6. Informacja z otwarcia ofert
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-05/18 Przędza poliamidowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Unieważnienie postępowania


więcej...
 
KF/ZP-236-02/18 Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz 
3. zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów siwz
4. informacja z otwarcia ofert 
5. Informacja o wynikach postępowania 


więcej...
 
KF/ZP-236-04/18 Włókno polipropylenowe cięte kolorowe

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. informacja z otwarcia ofert 
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-03/18 Automatyczny system do ekstrakcji rozpuszczalnikowej w układzie zamkniętym dla substancji stałych i półpłynnych

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załączniki w formie edytowalnej
4. Zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ
5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6. Zapytania oraz wyjaśnienia dotyczące SIWZ
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


więcej...
 
KF/ZP-236-01/18 Folia polietylenowa wykonana z granulatu pierwotnego

1. Ogłoszenie o zamówieniu 
2. siwz 
3. głoszenie o zmianie ogłoszenia
4. Informacja z otwarcia ofert 
5. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  


więcej...
 
KF/ZP-236-23/17 Przędza poliestrowa

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. siwz
3. informacja z otwarcia ofert
4. informacja o wyniku postępowania 


więcej...
 
KF/ZP-236-19/17 Włókno poliakrylonitrylowe cięte

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Sprostowanie ogłoszenia
3. SIWZ
4. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
5 informacja z otwarcia ofert
6. informacja o wyborze oferty 

 


więcej...
 
KF/ZP-236-17/17 Włókno poliestrowe cięte dwuskładnikowe

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. informacja z otwarcia ofert  
4. informacja o wyniku postępowania 

 


więcej...
 


Przejdź do zamówień zakończonych
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych