instytut włókiennictwa
 
polski   english

Opis | Rodzaj działalności | Zakres badań | Kontakt |Opis


Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy

siedziba:
ul. Gdańska 118
90-520 Łódź 

 

 

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy rozszerzyło swój zakres analityczny o nową metodę oznaczania metali ciężkich za pomocą ICP-MS wg normy PN EN 16711-2: 2016-01 – Oznaczanie metali ekstrahowanych roztworem sztucznego potu kwaśnego. 

To kolejna metoda analityczna oznaczania metali, która wykorzystuje spektrometrię mas ze wzbudzeniem w plaźmie indukcyjnie sprzężonej.

Przypominamy, że Laboratorium w pełnym zakresie oznacza migrację pierwiastków wg normy zabawkowej PN-EN 71-3+A1:2014-12 wraz z analizą specjacyjną chromu.

Obie metody są akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 1401).

 

Zakup ICP-MS był współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (nr projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13: „Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”

  
mini_content_lab.jpg

 

Standard 100 by Oeko-Tex® - Laboratorium jako jedyne w kraju wykonuje badania w ramach procesu certyfikacji na znak Standard 100 by Oeko-Tex®.

  
mini_PCA-badania_ds_AB1401.jpg

Laboratorium akredytowane przez PCA,
w zakresie Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1401

 

 

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy - posiada akredytację PCA nieprzerwanie od 1997 roku (w ramach alredytacji Laboratorów Badawczych AB 029)

 

 

 

 
 
Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
jest laboratorium obejmującym swoją działalnością badania ekologiczne
(właściwości higieniczne) wyrobów włókienniczych w wybranym zakresie

 

 

Wykonuje badania dla potrzeb:

 • oceny i certyfikacji wyrobów włókienniczych
 • certyfikacji Oeko-Tex® Standard 100
 • prac badawczych i wdrożeniowych
 • doradztwa i ekspertyz
 • oceny higienicznej wyrobów włókienniczych w tym pokryć podłogowych i artykułów wyposażenia wnętrz
 

Wyroby włókiennicze, akcesoria towarzyszące oraz zabawki

w zakresie akredytacji:

 • ocena właściwości użytkowych tekstyliów - odporność wybarwień -
 • oznaczanie pH wyciągu wodnego 
 • badanie zawartości formaldehydu 
 • oznaczanie całkowitej zawartości kadmu i ołowiu 
 • oznaczanie migracji określonych pierwiastków wg PN-EN 71-3
 • badanie obecności barwników azowych (AZO) mogących uwalniać aminy kancerogenne wymienione w Dyrektywie 2002/61/WE (grupa MAK III, kat. 1 i 2) 
 • oznaczanie fumaranu dimetylu (DMFu) na zgodność z REACH 
 • oznaczanie ftalanów (DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP) na zgodność z REACH 
 • oznaczenie pentachlorofenolu (PCP) 
 • oznaczanie organicznych związków cyny (TBT, DBT, TPhT, DOT) na zgodność z REACH 

poza zakresem akredytacji

 • badanie zapachu 
 • badanie emisji formaldehydu (badanie w komorach emisyjnych) 
 • oznaczanie biodostępności niklu wg PN-EN 121472 i PN-EN 1811 
 • oznaczanie metali ekstrahowanych kwaśnym sztucznym potem 
 • oznaczanie trichlorofenoli i tetrachlorofenoli 
 • oznaczanie chlorobenzenów i chlorotoluenów (przenośniki  chloroorganiczne) 
 • oznaczanie zawartości pestycydów 
 • oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCBs) 
 • badanie emisji związków lotnych (badania w komorach emisyjnych) 
 • i wiele innych badań
 


Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez
 • Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
 • Oeko-Tex (Testex, Schweizer Textilprüfinstitut – Zürich).
 

 

Kierownik Laboratorium

mgr Agnieszka Dałek
tel. 42 25-34-422 lub 25-34-425 
fax: 42 25-34-490
email: ekologia@iw.lodz.pl

 

 
 
 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych