instytut włókiennictwa
 
polski   english

| Stan realizacji |Stan realizacji


  • 22.10.2013 – Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1436/13 dotycząca zakwalifikowania do dofinansowania projektu nr WND-RPLD.03.01.00-00-002/13 pt.: „Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych”.

 

  • 28.01.2014 – zawarcie  umowy Pomiędzy Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a Instytutem Włókiennictwa 

 

  • 9.04.2014 – ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane- roboty remontowe pomieszczenia nr 22 Laboratorium  Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy w Łodzi przy ul. Gdańskiej 118; Znak sprawy: KF/ZP-236-18/14

 

  • 26.05.20 14 – ogłoszenie o zamówieniu na Chromatograf cieczowy z tandemową spektrometrią mas LC-MS/MS wraz z wyposażeniem; Znak sprawy: KF/ZP-236-26/14

 

  • 02.06.2014 – ogłoszenie o zamówieniu na Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z wyposażeniem; Znak sprawy: KF/ZP-236-11/14

 

  • 4.07.2014 – ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia laboratorium (meble + dygestoria) Znak sprawy: KF/ZP-236-28/14 

 

 
 
 

Autor zdjęć: Mieczysław Łuczak 

 

28 listopada 2014 r. dokonano ostatniej płatności w ramach projektu.

 

 

W dniu 14 października 2015 roku w Instytucie Włókiennictwa przy ulicy Gdańskiej 118 odbyło się Seminarium Warsztatowe LC/MS zorganiowane przez firmę Perlan Technologies we współpracy z Instytutem Włókiennictwa. Podczas spotkania zostały zaprezentowane możliwości analityczne chromatografu cieczowego z tandemową spektrometrią mas w badaniach nad bezpieczeństwem wyrobów włókienniczych. W wykładzie pod tytułem „Metody analityczne w przemyśle włókienniczym” zaprezentowano również Spektrometr mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Wyszególniona apratutra badawcza została zakupiona w ramach projektu  WND-RPLD.03.01.00-00-002/13. 

W Seminarium Warsztatowym uczestniczyli przedstawiciele laboratoriów badawczych z Łodzi i okolic.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz z budżetu państwa

 
 
 
© 2007 Copyright IW.lodz.pl.
All Rights Reserved.
projektowanie stron internetowych